ایر تاکسی

ایرتاکسی چیست؟

 

#آرمان_بیات

 

 

صنعت هوانوردی در حوزه تصدی، از گستره وسیعی برخوردار است که مشخصا به سه دسته تجاری ، غیر تجاری و عملیات ویژه هوایی تقسیم میشود. امروزه ماهیت بهره برداری از نوع هواپیما ، منطبق با یکی از شاخص های صدرالذکر ، مبنای تقسیم بندی است. سیستم حمل و نقل هوایی هواپیماهای کوچک یا SATS و هوانوردی عمومی ، بیشترین پیکره صنعت را از جهت نوع و تنوع به خود اختصاص داده است که ایرتاکسی یکی از آنهاست. این نوع از کسب و کار هواپیمایی ، عمدتا با ناوگان سبک پیستونی و توربوپراپ و در شعاع عملیاتی خیلی کوتاه انجام میشود که خود مسبب شکل گیری شبکه مویرگی و توسعه دسترسی مبتنی بر سرعت است.

ظرفیت بالاتر و بیشتر ناوگان و استفاده از هواپیماهای جت ، به نام ایرچارتر شناخته میشود که در مفهوم مدیریت با ایرتاکسی تفاوتی ندارد و هر دو خدماتی مبتنی بر تقاضا و یا On-Demand و به صورت غیربرنامه ای و دربستی است.

پروازهای غیر برنامه ای یک شعار جهانی و مشترک دارد : Any Time to any where. بدین معنی که هر زمان به هر کجا. این نوع خدمات بازار عمومی ندارد که بازارهای خاص از مشتریان آن است. بازاری که شاخص زمان از اهمیت فوق العاده ای برایش برخوردار است و به دنبال مدیریت هزینه فرصت یا زمان است. خدمات ایرتاکسی به این بازار ، اثرش به صورت القایی و انعکاسی در دیگر صنایع نمود پیدا میکند. یعنی مدیران صنایع یا کسب و کارهای خاص میتوانند بدون آنکه زندگی کاری خود را تابع برنامه زمانی و مکانی ایرلاین کنند ، هر زمان که قصد سفر دارند به مقاصد مد نظرشان پرواز نمایند. در مواردی نیز اساسا ایرلاین به آن مقصد مورد نظر ، پروازی ندارند و ایرتاکسی انتخابشان است. به عنوان مثال و به زبان ساده تر ، مدیران یک مجموعه بزرگ صنعتی ، جلسه ای یک ساعته در شهر صنعنی اراک دارند. پرواز برنامه ای به اراک وجود ندارد و تنها راه دسترسی ، مسیر جاده ای است. زمان رفت و برگشت تا ۶ ساعت ،  و با حواشی آن تا ۷ الی ۸ ساعت طول خواهد کشید. بنابراین مدیر یک کسب و کار مهم و صنعتی ، برای یک جلسه ۱ ساعته ، یک روز کاری اش از بین میرود و در عین حال ریسک حادثه در جاده را هم به همراه دارد. لذا خدمات ایرتاکسی مناسب این نوع از بازار است و حفظ ارزش زمان و کاهش ریسک آسیب ، بهره وری آن فرد در مدیریت بنگاه مطبوعش خواهد بود که همان اثر انعکاسی است.

همواره رقیب خدمات ایرتاکسی ، مسیرهای جاده ای است و اساسا این خدمات مناسب مسیرها و مقاصدی است که ایرلاین بدان پرواز ندارد و یا با حداقل فرکانس پروازی پرواز می نماید. لذا غیر از آن ، ایرتاکسی نمیتواند توجیه پذیر باشد مگر مشتریانی که به دنبال حفظ حریم شخصی خود باشند.

مشتریان در صنعت ایرلاین و پروازهای برنامه ای ، تابع کنوانسیون ورشو بوده و با رزرو صندلی ، بلیط تهیه میکنند ، اما در ایرتاکسی ، یک هواپیما رزرو میشود و مشتریان با یک دیگر آشنا هستند.

قابلیت پروازی و سرعت مستقیم هواپیما ، در هزینه کیلومتر پرواز این نوع خدمات ، دارای اهمیت است. مشتریان باید هزینه دو لگ پروازی را پرداخت کنند و پروازهای خالی مسیر برگشت با روشی به نام Empty Leg به صورت ویژه و تخفیف دار فروخته میشود. اما عمده مشتریان به صورت رفت و برگشتی از این خدمات استفاده میکنند و در صورت انتظار هواپیما در فرودگاه برای مشتریان جهت پرواز بازگشت ، هر ساعت توقف انتظاری، معادل درصدی از هزینه یک ساعت پرواز ، محاسبه می گردد.

در حوزه مارکتینگ ایرتاکسی ، روش هایی چون Jet Cart ارائه میشود که شباهت به باشگاه مشتریان دارد و با پرداخت حق عضویت ثابت ، خدمات با هزینه بسیار کم و در یک حدود اعتباری ( ساعات پرواز مشخص سالانه ) ارائه می شود که برای مشتریان کثیرالسفر است.

مدل و نوع هواپیماهای ایرتاکسی و یا ایرچارتر ، نسبت به نوع کاربری ، مسیر پروازی ، ظرفیت ، راحتی و هزینه ، متفاوت است.

در روشی دیگر ایرتاکسی که به صورت خدمات عمومی و شبهه برنامه ای و بدون قید ساعت پروازی است و تنها با اعلام تاریخ و مقصد ، پرواز مینماید و در این فرآیند هیچگونه رزرو صندلی و یا صدور بلیط پرواز انجام نمیشود.

در اداره هوانوردی فدرال که الگوی کشورهای بسیار است ، این نوع پروازها تابع مقررات Part 135 است. صلاحیت عملیات پروازی تحت این بخش، ماهیتا غیر برنامه ای است اما بهره بردار در شرایطی نیز میتواند به صورت برنامه ای عمل کند که همان Commuter ها هستند. بنابراین ایرتاکسی ها خاستگاه حمل و نقل هوایی هواپیماهای کوچک و به صورت برنامه ای تا حداکثر ظرفیت نوزده صندلی است که میتواند شبکه پروازی خیلی کوتاه و با رویکرد خدمات عمومی ایجاد کند و نهایتا مسبب شکل گیری مدل کانون و پیرامون و یا Hub & Spoke شوند که این امر همان شبکه مویرگی و در کنار شبکه اصلی است که توسط ایرلاین ها انجام میشود. این مدل میتواند با همکاری بین دو Carrier کوچک و بزرگ ،  فرودگاه های کوچک را از طریق فرودگاه های بزرگتر به سایر مناطق کشور متصل نماید و از کاهش بهره وری مسیرهای نقطه به نقطه بکاهد. به واقع مبتنی بر این روش ، فرودگاه های زنجان ، سمنان و یا اراک ، از طریق هاب ترانزیتی مهرآباد تهران ، به سایر مقاصد متصل میشوند که در گردش خون اقتصادی و توسعه مناطق، اثراتی اجتناب ناپذیر خواهد داشت و موجب افزایش دسترسی سریع می شود.

بنابراین استراتژی جدید صنعت هوانوردی و فرودگاهی ایران ، در توسعه حمل و نقل هوایی هواپیماهای کوچک ، هوانوردی عمومی و تحقق این هدف راهبردی نهفته است و نوعا یک تغییر تاکتیک معنا میشود که به صورت مستقیم ، ضمن شکل گیری کسب و کارهای کوچک با منابع سرمایه ای اندک نسبت به ایرلاین ، موجب رونق اقتصاد فرودگاهی ، اشتغال زایی ، بهره وری زنجیره تامین ، سهولت مقابله با تحریم صنعت هوانوردی کشور و به صورت غیر مستقیم توسعه منطقه ای ، تسهیل گردش اقتصادی و اثر گذاری القایی و انعکاسی در حیات سایر صنایع است.

این راهبرد که در حال آماده سازی زیربنایی و زیرساختی از جهات عملیاتی و مقرراتی است ، در یک برنامه ده ساله خود را نشان میدهد و نهایتا منجر به تولد شرکت های هواپیمایی منطقه ای و با ظرفیت کمتر از صد صندلی است که افزایش فرکانس پروازی با ظرفیت کم را جایگزین ظرفیت بالای پروازی قابل عرضه ، در شبکه نقطه به نقطه خواهد کرد.

#آرمان_بیات

تسلیت

سرکارخانم «مهکامه شکوهیان»

همکاران پدر ، در”همایار” و “هما ” امشب دردل ودرکنارشما سوگوار کسی هستند که سهمی کلان دربالندگی این دوجایگاه رفیع وبلند درپهنه بی کران صنعت هواییمائی کشورمان داشته است . “ژوبین” فقط پدرشما نبود، پدرهمه کارکنانی بود که تعهد , مسئولیت وپشت کار را ازاو فراگرفته وآرزویشان اقتباس مشتاقانه هنرهای اوبود که البته نه ممکن بود ونه میسر.

همه ی آنچه را که ما امروز در صنعت کترینگ این مرزو بوم داریم، حاصل دانش ومهارتهایی است که مزین به امضای آشکارونهان “ژوبین شکوهیان ” می باشد .  ماهمه جا نقش واثر اورا نظاره گریم ، همچنانکه تودرهمه جا می بینی . “ژوبین شکوهیان” تابلوئی نفیس وگرانبها ست که نه بردر ودیوار،بلکه بردلهامان آویخته ایم .
خداوند شکیبایی عنایت فرماید..
*«همایار» *۱۳۹۹/۰۷/۲۲

قابل توجه سهامدارن محترم

 

عطف به اطلاع رسانی های قبلی ، سامانه پیام رسان سهامداران شرکت “همایار” به روز رسانی شده و قابل بهره برداری می باشد .

در صورتی که همکاران عزیز نام کاربری و کلمه عبور خود را فراموش کرده باشند می توانند با شماره   ۴۴۶۹۸۶۸۱  تماس حاصل فرمایند .

 

                                                                           حسین ابوطالبی

                                                                  

اطلاعیه

اطلاعیه:

سهامداران محترم و گرامی همایار:

باعرض سلام و احترام به استحضار میرساند:

 

الف_ مجمع عمومی «همایار»،بدلیل تداوم وضعیت قرمز(کرونا )تا اطلاع ثانوی برگزار نمی‌گردد..

ب_ سایت «همایار» با آدرس www.homayaar.com کماکان فعال و قابل بهره برداری است…

ج _ پنل مخصوص سهامداران در سایت «همایار» برای دسترسی همکاران محترم به اطلاعات خاص در شرف تکمیل است و انشاا….تا قبل از پایان هفته جاری به روز رسانی شده و در اختیار خواهد بود…

د_ سهامداران محترمی که تجربه و تخصص لازم برای بازرسی شرکت را دارند،ضروری است مراتب داوطلبی خود را تا پایان مهر ماه اعلام نمایند تا تشریفات مورد نیاز قبل از برگزاری مجمع انجام پذیرد…

ه_  از سهامداران گرامی درخواست و انتظار دارد، به اطلاعات منتشره خارج از سایت «همایار» استناد قانونی نفرمایند و هرگونه پیشنهاد،سئوال و ابهامی که دارند, را با مدیران مسئول ویا با هیئت مدیره محترم شرکت  در میان بگذارند….

و_ مسؤلین «همایار» با شماره اختصاصی ۴۴۶۹۸۶۸۱-۰۲۱ در ساعات اداری و هم چنین شخص بنده  باشماره      ۲۴۷۳۰۵۰-۰۹۱۲  همواره در خدمت بوده ودر فرصت های مغتنم پذیرای قدوم سهامداران محترم و پیشکسوتان «هما»ی بزرگ خواهم بود… یاعلی….

 

سلامت باشید و برقرار….

 

ارادتمند ابوطالبی..

بیست و نهم شهریور ماه یکهزار و سیصد ونودونه

پیامی دوستانه به دلسوزان ” همایار”

پیامی دوستانه به دلسوزان ” همایار”

 

بادرود و عرض ارادت خدمت سهامداران گرامی, همکاران, دوستان و فرهیخته گان “هما” ی عزیز .

این روزها در تب و تاب ناملایمات برگرفته از شرایط اقتصادی ,اجتماعی, دوستانی حتما با نیت خیر ودر فضای مجازی گروه پیگیری حقوق سهامداران «همایار» را راه اندازی و در تعامل با دوستانی دیگر مواردی را مطرح مینمایند که جای اندیشیدن و تعمق دارد؟!….

بنده ضمن قدردانی از حساسیت این دوستان و باتکدر خاطر از نسبت دادن بعضی الفاظ نامناسب به کارکنان خدوم ومدیران شناخته شده صنعت, لازم است مواردی را به اطلاع کلیه سهامداران عزیز برسانم تا خود پاسخگوی کژی های ابراز شده و  مانع از حرکت های لطمه زننده به اعتبار “همایار” باشند…

الف: شرکت تعاونی «همایار» بابیش از دو دهه خدمتگزاری در زیر بخش های اجرائی «هما»در حال حاضر, از بهترین تعاونی های برتر بین  بیش از ۴۰۰ تعاونی استان تهران است…

ب:اعتبار کنونی “همایار” به برکت تلاشها و ارتباطات سازنده تیم های اجرائی منتخب مجامع عمومی, کسب شده وجایگاه  ویژه ای دارد….

پ: هم اکنون “همایار” به برندی مطرح و تاثیر گذار  در صنعت تبدیل شده و میتوان امید وار بود که باپشت سر گذاشتن بحرانهای موجودو تغییر شرایط، اینده ی روشن تری را نیز تجربه کند…..

ت: مجامع عمومی “همایار” طبق قانون و هر سال یکبار با دعوت از اعضاء محترم و تحت نظارت و با تائیدنماینده وزارت تعاون برگزار میشود…

ث: صورتهای مالی (سودو ویان) و تغییرات شرکت هر ساله طبق ضوابط به مجمع ارائه و پس از تصویب ,طی تشریفات قانونی شده،و متعاقب تائید وزارت تعاون، اقدامات اداری ان انجام میگردد…

ج: برگزاری مجامع عمومی همواره از طریق مجاری قانونی و مضاف بر ان،به دلیل حصول اطمینان از انتقال خبر به سهامداران محترم، ازطریق سایر وسائل ارتباط جمعی نیز،به اطلاع سهامداران عزیز رسانده میشود…

چ:اعتبار “همایار” اسان به دست نیامده است که در تلاطمی غیر منصفانه و ناخواسته دست خوش حادثه و تغییر گردد.

«برند “همایار”ارزش دارائی های شماست و صدالبته باید در جهت حفظ و تعالیش از هیچ کوششی فروگذار ننمود»….

ح: با عنایت به اینکه منتخبین شما در دفتر مرکزی و خارج از شرکت  همواره اماده بوده و هستند که پاسخگوی سئوالات قانونی و رفع ابهامات احتمالی باشند,تمسک به فضای مجازی و ایجاد شبهه برای شرکتی که قانونمند و حسابرسی شده و شفاف است,بواقع دور از انتظار است….

خ: مضافا,از فضای مجازی وکارگروه هائی از این دست, برای مواردی استفاده میشود که مدیران مسؤول، پاسخگو نبوده و یا خدای ناکرده فراری باشند؟!!…

 

د: خوشبختانه در سال مالی ۱۳۹۸ وضعیت شرکت «همایار»علیرغم تمامی تنگناها و فراز و فرودهای اجرائی،نشان از عملکردی نسبتا مناسب و مثبت دارد که انشاا…در مجمع به آن پرداخته و  چگونگی توزیع سود حاصله، از مجمع محترم، کسب تکلیف خواهدشد…

 

و سخن پایانی در این مقال اینکه, هئیت مدیره منتخب و به ویژه شخص مدیر عامل, همواره پاسخگوی سؤالات و رفع شبهات احتمالی اعضاء محترم بوده و خواهندبود. ….

 

«همواره آماده شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده سهامداران گرامی هستیم».

تا مقالی دیگر,بدرود.

سرفراز و نیک فرجام باشید..یاعلی

۰۹۱۲٫۲۴۷٫۳۰۵۰

۰۲۱٫۴۴۶۳٫۴۵۵۴

۰۲۱٫۴۴۶۶٫۵۴۵۵

ارادتمند…ابوطالبی…

اطلاعیه

 ” اطلاعیـه

 

با تبریک عید سعید غدیر به اطلاع می رساند :

 

           طرح توجیهـــی پروژه جدید “همایار” با رویکرد تاکســی هوائی (Air  Taxi   ) و با نام تجاری  Fly  Phonix  ،  برای جلب سرمایه گذار در اختیار می باشد  .

  از سهامداران و همکاران محترمی که تمایل دارند و می توانند در این رابطه در کنار “همایار” باشند دعوت میشود برای تبادل اطلاعات و پاسخ به سؤالات تخصصـی و آگاهی از چرائی های  تهیه این طرح که به واقع می تواند نقش ارزنده ای در صنعت هوانوردی عمومـی (general  aviation  )  ایفا  نماید ،  با  شمـاره های  ۴۴۶۴۵۸۵۸ – ۰۲۱  و ۴۴۶۴۵۰۴۰ – ۰۲۱ در تماس باشند ، تا ترتیب ملاقات و تبادل نظر با آقای دکتر رازانی را فراهم آوریم .

 

 

                                                                           با امید توفیق

                                                                        “همایار”

                                                                       ۹۹/۵/۱۸

تبریک

 

درتقارن دو عید بزرگ شیعیان جهان اسلام

عید قربان و عید سعید غدیر

 

فرصت را مغتنم شمرده ضمن عرض تبریک و تهنیت به سهامداران ارجمند و همکاران گرامی ، سربلندی ، سلامت  و سعادت یاران هما را  از درگاه حضرت باریتعالی مسئلت می نمائیم  .

 

 

                                                                        “همایار”

                                                                       ۹۹/۵/۱۵

دعوت به همکاری در همایار

آگهی دعوت به همکاری

آگهی دعوت به همکاری

شرکت تعاونی تولیدی توزیعی همایار به منظور تکمیل کادر کیترینگ  مورد نیاز خود در رده شغلی آشپز و قناد  صرفا از کلیه آقایان علاقمند حائز شرایط بصورت قراردادی در ایستگاه امام خمینی ( ره ) دعوت به همکاری می نماید .

حداقل شرایط احراز شغل مزبور

۱-دارا بودن حداکثر سن ۴۰  سال

۲-تصویر مدرک تحصیلی  حداقل پایان دوره راهنمائی و یا دیپلم مدیریت آشپزی و قنادی

۳-تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی  و دوقطعه عکس ۴×۳

۴-تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیرپزشکی

۵-عدم اشتغال بکار در ادارات دولتی و موسسات وابسته به آن و نداشتن تعهد خدمت

۶-سپردن تعهد خدمت به مدت پنج سال پس از شروع بکار

۷-عدم پذیرش آن دسته از افرادی که حداکثر دو نفر از خانواده بلافصل آنان از کارکنان هما می باشند.

۸-دارا بودن حداقل پنج سال سکونت دائم در مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، مناطق ۱۲ گانه شهرداری کرج و شهرستان های اسلام شهر، شهر قدس،  شهریار ، ملارد و پرند

۹-تکمیل فرم درخواست شغل

۱۰- اصل فیش واریزی به مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰  ریال به حساب شماره ۲۳۴۸۱۰۲۹۷۱۷۶۱ بانک پاسارگاد بنام شرکت همایار

 

داوطلبین واجد شرایط مدارک فوق  را حداکثر تا پایان روز   ۹۸/۹/۱۶  از طریق پست سفارشی به آدرس تهران بلوار اصلی شهرک اکباتان-روبروی مدرسه دخترانه سید الشهدا ساختمان آرمان پلاک ۴۹ طبقه ۴ کد پستی ۱۳۹۳۸۳۱۹۹۶ ارسال نمایند .

تلفن : ۴۴۶۴۵۰۴۰-۴۴۶۴۶۴۶۳

جهت دانلود فرم درخواست شغل اینجا کلیک کنید

اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارمند تنظیم کننده برنامه پرواز خدمه کابین

با سلام

اسامی  پذیرفته شدگان در آزمون کتبی شغل کارمند تنظیم کننده برنامه پرواز خدمه کابین مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ اعلام می گردد .

بدیهی است متعاقباً از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه حضوری دعوت بعمل خواهد آمد .

 

شرکت همایار

جهت مشاهده اسامی پذیرفته شدگان اینجا کلیک کنید .

تاریخ برگزاری آزمون شغل تنظیم کننده برنامه پرواز خدمه کابین

با سلام

به اطلاع کلیه داوطلبین محترم می رساند آزمون کتبی متقاضیان شغل تنظیم کننده برنامه پرواز خدمه کابین در روز جمعه مورخ ۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۸ صبح در مرکز آموزش هما واقع در تهران – خیابان اصلی فرودگاه مهرآباد – ادارات مرکزی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما”- ساختمان آموزش برگزار خواهد شد .

حضور کلیه داوطلبین یک ساعت قبل از برگزاری آزمون در محل الزامی می باشد .

 

شرکت همایار