خبر نامه هواپيمائي شماره۲۳
((باز خورد فرآيند هاي بار در صنعت حمل ونقل هوائي))
مقدمه:
به موازات فعاليت هاي فرايندي الكترونيك در بخش مسافر و رزرو جا E-booking در چند سال اخير وتجارت گرانبها يي كه كارشناسان ياتا در اين زمينه كسب نموده اند،به زودي فعاليت هاي الكترونيك در زمينه فروش و هندلينگ بار به صورت E-freight يا بار الكترونيك نهادينه مي گردد،طبق اطلاعات وآماري كه انجمن بين المللي حمل ونقل (ياتا) اعلام نموده است در سال ۲۰۱۵ ميلادي،استفاده از اين شيوه در كليه پروازها وفرودگاه ها بين المللي وآژانسهاي حمل ونقل بار هوائي اجائي واجباري گردد۰
به منظور بهره گيري بيشتر آندسته از همكاران وعلاقه مندان به بخش فروش و هندلينگ بار از سير تحولات وتازه هاي دنياي حمل ونقل بار، اقدام به جمع آوري اطلاعات وسياستهاياعمال شده ياتا در اين زمينه گرديده وباتفاق آن را مرور مي نمائيم۰
چالش موجود: در دنياي امروزالكترونيك ،استفاده ومصرف از ورقه هاي اسنادي جهت جابه جايي- تغييرات اطلاعات ،يك فرايند بيگانه مي باشد،در هر محموله هوائي بيش از ۳۰ نوع اوراق يا اسناد در طول زمان حمل ونقل مورد استفاده قرار مي گيرد آمار و برآوردي كه كارشناسان استخراج نموده اند تا كنون حجم اين ميزان اسناد بالغ بر ۷۸۰۰ تن ومعادل است با ظرفيت بار ۸۰ فروند هواپيماي ۷۴۷ باري در جهان!
راه حل :
پروژه بار الكترونيك ياتا مي تواند كمك موثري در خارج نمودن اوراق و اسناد از بار هوائي وجايگزيني آن به اطلاعات الكترونيك گردد۰
اين پروژه ميتواند كمك موثري به شركت هاي هواپيمائي- كمپاني هاي هندلينگ دهنده- آژانسهاي فروش بار – فروشندگان- گمركات و حق العمل كاران موسسات بار نمايد۰
بستر هاي سود آوري :
كاهش محسوس سالانه در هزينه ها با ميانگين ۱/۳ الي ۹۰۰/۴ ميليارد دلار در اين صنعت۰
قادر به ارسال كليه اسناد مبادله شده در صنعت حمل ونقل از ورود بار به مقصد حداكثرظرف مدت ۲۴ ساعت۰
مطابقت وهماهنگي عادي بين فرآيندهاي بار الكترونيك وشفاف سازي آن درمقررات بين المللي وداخلي از جمله اسناد والزامات گمرك وساير فرآيند هاي الكترونيك۰۰۰
مهم ترين بخش اين بستر كاهش تاخيرات بدليل خطاهاي انساني است تسريع در ارسال اطلاعات الكترونيك با ورود در نقطه با ورود مبدا”
از مزاياي ديگر بار الكترونيك،عدم مفقود شدن اسنار حمل ونقل مي باشد كه در شيوه سنتي بخشي از چالش هاي شركت هاي هواپيمائي است!
پوشش هاي ياتا :
اولين قدم در بستر سازي جهت استفاده و راه اندازي بار الكترونيك داشتن سطح بالائي در سرمايه گذاري است و دومين گام سطح مطلوبي ازاطلاعات آن كشور مي باشد .
مرحله بعدي محل و موقعيت مورد تأئيد جهت آمادگي بار الكترونيك ياتا مي باشد .
فازبعدي شركاء يا شركت كنندگان در تداركات واستفاده از اين فرآيند ها مي باشند مثل گمرك – كمپاني هاي هندلينگ دهنده به هواپيما – آژانس هاي فروش بار ؛ نمايندگي هاي بار – فروشندگان كالا كه ضرورت دارد يك تعريف جامعي تحت عنوان رويه هاي بار الكترونيك يا E-FOP  براي هماهنگي بيشتر بين اعضاي فوق در نقطه يا فرودگاه مورد نظر تبيين گردد.
تاريخچه و اهداف :
در سال ۲۰۱۰ ميلادي ؛ بار الكترونيك در ۳۰ نقطه و در ۳ ناحيه ياتا مورد بهره برداري قرار گرفت .
–         افزايش تعداد محل هاي بار الكترونيك به ۴۴ نقطه و در ۷۶ فرودگاه بين المللي در سال ۲۰۱۰
–         افزايش تعداد پيام هاي استاندارد؛ كه جايگزين ۱۶ الي ۲۰ فقره اوراق و اسناد مهم بار در پايان سال ۲۰۱۰ گرديد.
–         بيش از ۸۰% نقاطي كه قادر به استفاده از بار الكترونيك در فرودگاه هاي جهان بوده تا پايان سال ۲۰۱۰سرشماري گرديده اند .
سازمان بين المللي حمل و نقل هوايي ( ياتا) كليه فرودگاه هاي كشورهاي جهان را با توجه به طبقه بندي جغرافيائي موجود از نظر حجم ؛ توانائي استفاده از فرآيند هاي بار الكترونيك در ذيل به رنگ هاي مختلفي دسته بندي نموده است < رنگ سبز : به كشور يا فرودگاهي گفته مي شود كه سامانه بار الكترونيك حداقل در يك نقطه يا در يك فرودگاه توسط يك خط تجاري آن انجام گردد .
< رنگ نارنجي : به كشور يا نقطه اي اطلاق مي گردد كه قبلا” شروع به استفاده از سامانه بارالكترونيك نموده است < رنگ آبي : به نقطه يا كشوري گفته مي شود كه سطح بالائي در سرمايه گذاري مالي داشته و در زمينه سرمايه گذاري در بخش اطلاعات فقير ميباشند .
< رنگ سفيد : به كشور يا فرودگاهي گفته مي شود كه هيچ برنامه و راهكاري جهت بهره گيري از بار الكترونيك ندارند .
< رنگ زرد : بار الكترونيك فقط در شهرهاي داخلي مورد استفاده قرارميگيرد.
برگردان و تدوين :   داود بيكيان
منابع : Tact rule & IATA Bulletin   
تاريخ :    ۰۸/۱۱/۱۳۹۰