درباره ما

درباره ما شرکت تعاونی همایار

پشینه تاریخی همایار

همایار در سال ۱۳۷۲ به ابتکار گروهی از کارشناسان و متخصصان “هما” و به شماره ۹۹۰۸۳ به ثبت رسید و تشکیل شد. 
 اعضای اولیه همایار قریب به ۵۰ نفر بودند که اینک تعدادشان بالغ بر ۹۰۰ است و سرمایه اولیه همایار ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بود که در خلال فعالیت های چشمگیر سال های گذشته بویژه به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. 

 

اهداف و ماموریت همایار

۱ . بهره مندی از مهارت های علمی – تخصصی کارشناسان ” هما ” که اغلب آنها در صنعت هواپیمائی بی بدیل و بی همتا هستند.
۲ . تداوم برخورداری از توان تخصصی بسیاری از همکارن که سالمندی تدریجی و خروج تبعی آنها از کار ، این صنعت را با فقدان پشتوانه های علمی تجربی خود روبرو می کرد.
۳ . انتقال فرهنگ صنعتی هوائی از طریق آموزش و تربیت نیروی متخصص جدید.
۴ . ایجاد مدلی نمونه برای پیمانکاری بخش خصوصی در صنعت هواپیمائی.
۵ . ایجاد اشتغال مفید برای بخشی از جامعه جوان و در جستجوی کار.