به منظور حفظ متخصصین داخلی صنعت هواپیمایی که از تخصص های نادر در جامعه است، فکر تاسیس شرکتی که بتواند عرضه کننده خدمات در این صنعت باشد، از اواخر دهه ۶۰ همزمان با فرارسیدن موج بازنشستگی در ” هما” شکل گرفت. 
پس از تصویب قانون تعاون در سال ۷۰، تشکیل شرکت مورد نظر در قالب تعاونی میسر شد، و هفت نفر از مسئولین شاغل و بازنشسته هما به عنوان هیئت موسس در جهت تاسیس شرکت مذکور به نام شرکت تعاونی همایار ، با هدف ” یاری به هما ” تلاش کرده وهمایار را بنا نهادند. 

اعضای هیئت موسس :

  • مهدی صانعی قالیباف – معاون وقت مالی مدیر عامل ” هما “
  • ابوالفضل انگشت باف – معاون وقت پشتیبانی مدیر عامل ” هما “
  • علی محمد رئوفیان – معاون وقت خدمات مدیریت ” هما “
  • ناصر هاشمیان – مدیر کل وقت کیترینگ ” هما “
  • امیر هوشنگ خلیلی بروجنی – مدیر کل وقت حقوقی ” هما “
  • عبدالصمد کعبی نژادیان – مدیر عامل وقت کانون بازنشستگی ” هما ” و معاونت مالی اسبق ” هما “
  • حسین احمدی – عضو هیئت مدیره و رئیس وقت صندوق پس انداز کارکنان ” هما ” (طراح و مجری تاسیس شرکت )

هیئت موسس پس از تشکیل جلسات متعدد و تدوین اساسنامه با نظر حقوقی وزارت تعاون و پذیرش ۵۰ نفر از دارندگان بالاترین سطح تخصص در ” هما ” و معرفی ایشان به عنوان اعضاء ، اقدام به برگزاری مجمع در تاریخ ۲۰/۲/۷۲ نمود که طی آن علاوه بر تصویب اساسنامه ، انتخابات هیئت مدیره را نیز به عمل آورد.