اهداف  ، مأموریت ها و موضوع فعالیت

 اهداف تعاونی :

  1. ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی
  2. تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی .
  3. انجام فعالیتهای تولیدی و توزیعی
  4. بهره مندی از مهارتهای علمی ، تخصصی کارشناسان “هما ” که اغلب آنها در صنعت هواپیمائی بی بدیل و بی همتا هستند .
  5. تداوم برخورداری از توان تخصصی  بسیاری از  همکاران که سالمندی تدریجی و خروجی تبعی آنها از کار ، این صنعت را بافقدان پشتوانه های علمی و تجربی  ، روبرو می کند.

مأموریت ها :

  1. انتقال فرهنگ هواپیمائی صنعتی از طریق آموزش و تربیت نیروی متخصص جدید  .
  2. ایجاد مدلی نمونه برای پیمانگاری بخش خصوصی در صنعت هواپیمائی بازرگانی .
  3. ایجاد اشتغال مفید برای بخشی از جامعه جوان و در جستجوی کار

ماده ۳- موضوع و حدود فعالیت تعاونی

۱-آموزش ، تربیت و تامین نیروی انسانی در کلیه زمینه های تخصصی صنعت هواپیمائی کشور

۲-انجام هرنوع فعالیت در زمینه تدارک و تامین اقلام یدکی و اصلی وسایط و تجهیزات مربوط به خدمات زمینی و هوائی هواپیما

۳-انجام کلیه خدمات زمینی پراوزها شامل خدمات مسافر-خدمات بار-لود کنترل و خدمات رمپ شرکت شرکت های هواپیمائی داخلی و خارجی

۴-پشتیبانی، تامین، تعمیر و استقرار وسائط و تجهیزات مربوط به خدمات زمینی هواپیما در خدمات فرودگاهی

۵-انجام هرگونه فعالیت در مورد تعمیر و نگهداری هواپیما و وسائط و تجیهزات هواپیمائی

۶-خرید، تامین و تدارک و انبارداری قطعات و اقلام هواپیمائی ، تعمیر و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات هواپیمائی و هواپیماها در کلیه ایستگاههای پروازی داخل و خارج کشور

۷-تاسیس و راه اندازی شرکت های تخصصی وابسته

۸-مبادرت به انجام هرنوع فعالیت بازرگانی، صادرات و واردات انواع کالاهای بازرگانی ، قطعات یدکی هواپیما و وسایل و تجهیزات جانبی آنها و انجام عملیات گمرکی صدور و ترخیص کالا

۹-اخذ نمایندگی از موسسات ، شرکت های و نهادهای اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه های بازرگانی ، اموربانکی، سرمایه گزاری و عملیاتی

۱۰-راه اندازی شرکت ها ونمایندگی شرکت های داخلی و خارجی وارائه خدمات توزیع کالا ، انبارداری

۱۱-فعالیت در کلیه زمینه های مربوط به توریسم ، ایرانگردی ، جهانگردی، هتلداری ، تاسیس و مدیریت آژانس بار و مسافر ، کیترینگ ، تهیه و تامین و توزیع غذا ، تاسیس و راهبری سلف سرویس ها و موارد مشابه

۱۲-اخذ کمک های بلاعوض یا وام از کلیه نهادهای دولتی و  غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق اهداف و برنامه های شرکت

۱۳-فعالیت و سرمایه گذاری در امر خرید زمین و ساختمان، احداث پروژه های ساختمانی، تعمیر و نگهداری ساختمان و سیستم های برق و تاسیسات مجموعه های ساختمانی ،احداث و نگهداری فضای سبز، امور نظافت و تنظیف

۱۴-پذیرش و قبول پروژه های مطالعاتی ، مشاوره ای و تحقیقاتی در کلیه زمینه های تخصصی اعم از امور هواپیمائی، بازرگانی ، سازمان و نیروی انسانی ، مدیریت و آموزش ، امور حقوقی و قضائی غیره

۱۵-ایجاد و راهبری مراکز آموزشی اعم از مراکز و دوره های آموزش دبستانی و دبیرستانی ، مهد های کودک یا مراکز آموزشی فنی و حرفه ای تحت نظارت و گواهینامه وزارت کار و امور اجتماعی

۱۶-تامین نیروی انسانی ماهر برای کلیه سازمان های اداری، تخصصی در بخش های دولتی و غیر دولتی و برنامه ریزی آموزشی برای ارتقاء سطح آموزش و مهارت های نیروی انسانی

۱۷-انجام کلیه فعالیت هائی که در چارچوب اهداف تاسیس شرکت و منافع اقتصادی آن قابل تعریف و توجیه باشد.