خدمات توسعه کسب و کار:

 • خدمات راه اندازی هواپیمایی
 • خدمات راه اندازی ایرلاین باری
 • برنامه کسب و کار هواپیمایی و مطالعه امکان سنجی
 • AOC و تأسیس ایرلاین
 • منابع انسانی ، آموزش و استخدام
 • مطالعه و امکان سنجی MRO
 • خدمات ساخت و ساز فرودگاه

 

خدمات فرودگاهی:

 • عملیات حمل و نقل زمینی (پیوست ۸۱۰ IATA)
 • خدمات فرودگاهی مسافر
 • خدمات حمل و نقل بار
 • بارگیری / تخلیه
 • کنترل بار
 • خدمات یونیت لود
 • خدمات کابین
 • کابین متریال
 • فرآيند کار ومنوال فرودگاه

 

خدمات بازرگانی:

 • آژانس مسافرتی و مهاجرتی فراسو لیان
 • دفتر فروش هما تهران میدان فردوسی
 • خدمات فروش و بازاریابی
 • تهیه گزارش فروش (PSR)
 • خدمات نرم افزاری
 • آموزش و فروش بلیط الکترونیکی

 

خدمات عملیاتی:

 • خدمات دیسپچ کیوان همایار
 • خدمات پزشکی هوایی Exir-med
 • حمل و نقل بیماران با شرایط خاص
 • پروازهای VIP
 • تاکسی هوایی
 • پروازهای فول چارتر
 • پروازهای تجاری ، خصوصی و چارتر
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
 • خدمات مهندسی عملکرد عملیات پرواز
 • ایستگاه های فنی و سوخت گیری
 • خدمات امنیتی پرواز
 • پذیرایی از پرواز

 

خدمات عملیاتی زمینی:

 • رمپ هندلینگ
 • پکس هندلینگ
 • گمرک و مهاجرت
 • خدمات بار و چمدان
 • خدمات ویزا خدمه پرواز
 • عملیات امنیتی زمینی
 • FPL
 • پذیرایی ، تجهیزات پذیرایی و خدمات استارتاپ کترینگ
 • برنامه ریزی و محل اقامت خدمه
 • فرآیند هایکنترل کیفیت

 

خدمات آموزشی:

 • دارنده ATO بین المللی
 • آموزش خدمات فرودگاهی
 • آموزش تیم های بازرگانی ، بازاریابی و فروش
 • آموزش خدمه کابین
 • آموزش خدمات تعمیر و نگهداری
 • آموزش مهماندار
 • آموزش دیسپچ
 • آموزش عملیات زمینی و کترینگ
 • شبیه ساز پرواز
 • بازدید فیزیکی از هواپیما
 • دوره های آنلاین

 

سایر خدمات :

 • ممیزی تضمین کیفیت
 • روش کنترل کیفیت
 • ممیزی تجهیزات پشتیبانی زمینی
 • تعمیر و نوسازی تجهیزات پشتیبانی زمینی
 • ممیزی عملکردی خدمات فرودگاهی